Chiropraxe zvířat

Kdy vyhledat Chiropraktické ošetření?

Jako všeobecný návod, majitelé zvířecích miláčků by měli zvážit návštevu zvířecího chiropraktika v případě následujících příznaků:

 Koně a ostatní velká zvířata:
● Bolavá nebo studená záda
● Výchylky nebo pokles ve výkonnosti
● Nesymetrické opotřebení kopyt/podkov
● Nesouměrná ztuhlost v jedné otěži
● Nesouvislý cval
● Odmítání poslušnosti (kopání etc.)
● Změny chování či temperamentu
● Problémy z důvodu kopenzace (ortopedické vady, jednostranné zatížení, nevhodné osedlání či okování a také fyzická nevyrovnanost jezdce)


 Psi a jiná malá zvířata:
● Bolest při vstávání
● Obtíže se zdoláváním schodů
● Známky nepohodlí při dotyku páteře
● Snížená fyzická výkonnost
● Neochota k fyzické aktivitě
● Ztuhlost nebo bolest po aktivitě
● Kulhání a jiné poruchy chůze
● Problémy z důvodu kompenzace (nadváha, ortopedické vady, plemenné predispozice k úrazům)Podřízené stránky (1): Letáček ke stažení